Corona Protocol

In verband met de verscherpte richtlijnen van RIVM en de Rijksoverheid heeft Bakker & Neve notarissen besloten per direct een aantal maatregelen te treffen. Hierna leest u daar meer over.

  1. Wanneer u last hebt van de bekende Corona-verschijnselen of in contact bent geweest met personen die besmet zijn (geweest), verzoeken we u om niet bij ons kantoor langs te komen en telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.
  2. Voor veel rechtshandelingen bestaat de mogelijkheid dat u een volmacht aan onze kantoormedewerker(s) verleent. Indien u dit wenst, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen, met name verkopers verzoeken wij hiervan -voor uw en onze veiligheid- gebruik te maken.
  3. Het is helaas niet mogelijk om zonder afspraak op ons kantoor langs te komen, tenzij u komt om uw handtekening te laten legaliseren of een factuur te betalen.
  4. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. Per afdeling is er een minimale bezetting aanwezig. Wij vragen hiervoor uw begrip.
  5. Wanneer u een afspraak heeft, kunnen we ALLEEN de personen die de akte(n) ondertekenen toelaten in ons pand. Dit betekent dat wij op dit moment niet kunnen toestaan dat andere(n) met u meekomen, zoals bijv. ouders en/of kinderen.

Wij zullen op advies van de Rijksoverheid deze richtlijnen hanteren.

Hét notariskantoor in Leiderdorp.

Wij staan altijd klaar om de belangrijkste momenten van je leven goed te regelen. Met gedegen advies en aandacht voor juridische valkuilen die je zelf misschien wel nooit had ontdekt. We kunnen je helpen als je een huis wilt kopen, je eigen bedrijf wilt beginnen of gaat trouwen. Maar ook op minder vrolijke momenten zijn we je steun en toeverlaat. Zoals bij het maken van een testament of het regelen van een scheiding. Of bijvoorbeeld advies geven of het slim is om een erfenis te accepteren, die minder lucratief is dan het lijkt. 

Wij spreken gewone mensentaal en weten precies wat er speelt in de wereld. De echte én de virtuele. Zo kun je bij ons terecht voor een social media testament. Kom daar maar eens om bij een traditionele notaris. Vandaar dat wij durven te zeggen dat we net iets meer notaris zijn. Wil je een offerte opvragen? Dat kan hier.

Actueel

Schenkingen aan goede doelen worden strenger gereguleerd

Vanaf dit jaar gelden er strengere regels voor schenkingen aan goede doelen met de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wilt u dit jaar schenkingen doen, let dan op de nieuwe regels.

Regels voor bestuur en toezicht rechtspersonen gaan veranderen

Stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen die op of na 1 juli 2021 worden opgericht, moeten in de statuten een regeling opnemen voor situaties van belet en ontstentenis van alle bestuurders (en alle commissarissen). Hiermee wordt aangesloten bij de regels die al gelden voor NV’s en BV’s.

Haken en ogen aan inroepen financieringsvoorbehoud

Gebruikelijk wordt in een koopovereenkomst voor een huis een financieringsvoorbehoud gemaakt. Gebruik maken van het voorbehoud is een stuk lastiger. Zorg voor goede documentatie.

Bakker & Neve Notarissen - Loevestein 12 - 2352 KM Leiderdorp - T : (071) 589 92 01 - E: info@notarissen.tv